Judecătoria Chișinău
A A A

Transparență

Achiziții

24/04/2019 | Achiziții
Planul de achiziție pentru anul 2019

Planul de achiziţie pentru anul 2019

a Judecătoriei Chişinău

 

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziție

Codul CPV

Valoarea estimată fără TVA (lei)

Procedura de achiziție aplicabilă

Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică

 

Se efectuează descrierea succintă a obiectului contractelor de achiziții publice (descrierea succintă a obiectului procedurilor de achiziție publică) care urmează a fi realizate pe parcursul anului

 

 

Se identifică în conformitate cu Legea nr. 131 din  3 iulie 2015 privind achizițiile publice

Se stabilește perioada (luna) a anului în care va fi efectuată această procedură

1.

Achiziționarea serviciilor de recepționarea, francarea, sortarea, transportarea și livrarea

  64110000 -0

   2 500 000,00

             lei

Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Ianuarie-februarie 2019

2.

Achiziționarea serviciilor de întreținere a pazei fizice

  79713000 -5

    1 500 000,00

             lei

Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Ianuarie-februarie 2019

3.

Achiziționarea produselor petroliere

   09132000-3

     120 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Ianuarie-februarie 2019

4.

Achiziţionarea servicii pentru asistenţa şi asigurarea permanentă a funcţionării Paginii web oficiale

   72212224-5

      18 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

 

 

 

Ianuarie-februarie 2019

5.

Achiziţionarea servicii de acces la rețeaua Internet

   72400000-4

     108 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

 

Ianuarie-februarie 2019

6.

Achiziționarea serviciilor de deservire a aplicației „e-Lex” în rețea locală de calculatoare

72500000-0

 

      60 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Ianuarie-februarie 2019

7.

Achiziționarea registrelor pentru Direcția evidența și documentare procedurală

22810000-1

     240 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

aprilie-mai 2019

8.

Achiziționarea tipăririi formularelor (copertelor pentru dosare)

79970000-4

     200 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Mai-aprilie  2019

9.

Achiziționarea fișelor de acțiuni pentru înregistrarea cauzelor penale, civile, contravenționale

79970000-4

      64 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Mai-iunie 2019

10.

Achiziționarea serviciilor de deservirea reglementata a Produsului Sistem de evidența contabila

   48444000-2

     60 500,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

aprilie-mai 2019

11.

Achiziţionarea dictofoanelor

32332100-0

    175 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

 

Februarie-martie 2019

12.

Achiziționarea tonerului pentru imprimante și copiator

 

30125110-5

240 000,00 lei

Procedura de achiziții de cererii ofertelor de preț

Mai-aprilie  2019

14.

Achiziționarea

rechizitelor de birou

39263000-3

100 000,00 lei

Procedura de achiziții de cererii ofertelor de preț

 

Martie-aprilie  2019

15.

Achiziționarea hârtie pentru birou

30199780-1

500 000,00 lei

Procedura de achiziții de cererii ofertelor de preț cu publicare

 

Aprilie  - mai 2019

16.

Achiziționarea mărfurilor de uz gospodăresc

 

39831200-8

    240 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Mai-aprilie  2019

17.

Achiziționarea

 plicurilor

30199230-1

150 000,00 lei

Procedura de achiziții de cererii ofertelor de preț

 

 

Martie-aprilie  2019

18.

Achiziționarea serviciilor poștale (poșta secretă)

18933000-8

     8 500,00 lei

Procedura de achiziții de

 valoare mică

Martie-aprilie  2019

19.

Achiziționarea serviciilor de efectuare expertizei pe cauze penale

   71319000-7

    200 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Martie-aprilie  2019

20.

Achiziționarea serviciilor de traducere, limbajul semnelor

79530000-8

     175 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Martie-aprilie  2019

21.

Achiziționarea serviciilor de reparație a tehnicii de calcuri

50311400-2

     25 000,00  lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Aprilie-mai 2019

22.

Achiziționarea serviciilor de deservire a condiționerilor

31000000-6

     250 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Aprilie-mai 2019

23.

Achiziționarea serviciilor de reparatie a automobilelor instanței

50112000-3

    150 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Mai-octombrie 2019

24.

Achiziționarea rafturilor mobile pentru arhivă

39152000-2

300 000,00 lei

Procedura de achiziții cererea ofertei de preț cu publicare

 

Aprilie-mai 2019

25.

Achiziţionareaîmbrăcăminte de uz profesional

   18100000-0

 

 150 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

 

Mai-iunie 2019

26.

Achiziționarea serviciilor de transport (asigurarea, testarea tehnică și ect.)

71632000-1

25 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

Mai-iunie 2019

27.

Achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor din sediul Ciocana a Judecătoriei Chișinău

 

45000000-7

    100 000,00 lei

Procedura de achiziții cererea ofertei de preț fără publicare

Mai-august 2019

28.

Procurarea jaluzelelor

39515440-1

  150 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

 

Aprilie-mai 2019

29.

Servicii

de curățenie

  98341110-9

   50 000,00 lei

Procedura de achiziții de valoare mică

 

Aprilie-mai 2019

30.

Servicii

de nimicire

a dosarelor cu termen expirat

  44111520-2

   240 000,00 lei

Procedura de achiziții cererea ofertei de preț cu publicare

 

Aprilie-octombrie 2019

 

05/04/2018 | Achiziții
Planul de achiziție al Judecătoriei Chișinău pentru anul 2018

DAJ