Judecătoria Chișinău
A A A

Acces rapid

Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Anunţ

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii publice vacante:

Nr.

Titlul funcţiei

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unităţi

Perioada de angajare

1.                   

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

2

temporar

2.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

2

permanent

1

temporar

3.                   

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

2

permanent

4.                   

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

5.                   

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

6.                   

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

2

permanent

7.                   

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Buiucani

1

permanent

8.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Buiucani

2

temporar

1

permanent

9.                   

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor penale, din cadrul Direcției general evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

10.               

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale, din cadrul Direcției general evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

11.               

Specialist principal

Secția documentare a cauzelor penale, din cadrul Direcției general evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

 

sediul Buiucani

1

permanent

12.               

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale, din cadrul Direcției general evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

 

sediul Buiucani

3

permanent

13.               

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale, din cadrul Direcției general evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

14.               

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

3

permanent

15.               

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

4

permanent

16.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Centru

3

temporar

17.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Centru

7

temporar

18.               

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

1

permanent

2

temporar

19.               

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

3

permanent

1

temporar

20.               

Specialist

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale, din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

3

permanent

21.               

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Centru

1

permanent

22.               

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

4

permanent

23.               

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

5

permanent

24.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Rîșcani

1

temporar

25.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Rîșcani

1

temporar

26.               

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Rîșcani

1

permanent

27.               

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Rîșcani

1

permanent

28.               

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Rîșcani

1

permanent

29.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Central

1

temporar

30.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Central

3

permanent

31.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

sediul Central

2

permanent

32.               

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

33.               

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

34.               

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

35.               

Specialist superior

Direcţia resurse umane

sediul Central

2

permanent

36.               

Șef secție  în cadrul direcției

Secția contracte și achiziții, Direcţia financiar-economică

sediul Central

1

permanent

37.               

Specialist superior

Secția contracte și achiziții, Direcţia financiar-economică

sediul Central

2

permanent

38.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Central

2

permanent

39.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Central

1

permanent

40.               

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Central

2

permanent

41.               

Specialist

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Central

1

permanent

42.               

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Central

1

permanent

1

temporar

43.               

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Central

2

permanent

44.               

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Central

1

permanent

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcţiei şi a cerinţelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunţul detaliat cu privire la funcţia publică solicitată, la : http://careers.gov.md/

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

- formularul de participare ; (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licenţă (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- cazier juridic;

-certificat medical (Forma nr. 086).

 

Data limită de depunere a dosarelor este 3 mai 2019, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, prin poştă sau prin poşta electronică(jc@justice.md)

Concursul include proba scrisă şi interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare:

Masalov Silvia

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 00 84

E-mail: jc@justice.md
Adresa poştală: Judecătoria
Chișinău , sediul central, str. Zelinschi , 13, etajul 5, bir. 4

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87