A A A

Întrevederea magistraţilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani cu reprezentanţi ai Biroului de Probaţiune Chişinău din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune

23 Octombrie 2023 | 357

Comunicat

Întrevederea magistraţilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani cu reprezentanţi ai Biroului de Probaţiune Chişinău

din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune

 

Judecătoria Chişinău informează că la 18 octombrie 2023, în incinta sediului Buiucani, a avut loc o întrevedere a magistraţilor Judecătoriei cu Şefa direcţiei generale al Biroul de probaţiune Chişinău, dna Galina Vatavu, însoţită de reprezentantul Direcţiei pedepse comunitare Nelly Plămădeală.

Scopul convorbirii a rezidat în aprecierea modului de organizare și funcționare a instituţiilor în contextul executării hotărârilor judecătorești cu caracter penal, cu elucidarea lacunelor şi altor probleme juridice sau instituţionale, în vederea eficientizării practicii aplicării prevederilor ce reglementează punerea în executare a sentinţelor şi uniformizarea acestui proces.

Astfel, în cadrul ședinței comune, de către convorbitori au fost expuse mai multe provocări cu privire la funcționarea procesului de executare a hotărârilor judecătorești cu caracter penal şi s-a evidenţiat atât necesitatea reglementării unor inovaţii în legislaţia ce vizează organizarea acestui sistem, cât şi ameliorarea problemelor existente, îndeosebi accentuarea colaborării dintre aceste instituţii.

Respectiv, în cadrul sesiunii, au fost abordate subiecte practice esențiale şi au fost identificate soluţii viabile pentru asigurarea unei mai bune cooperări în viitor dintre instanțele judecătorești şi biroul de probaţiune, fiecare participant manifestând deschidere pentru discuții în grup, schimb de opinii sau cooperare în vederea stabilirii celor mai bune practici.

În concluzie, interlocutorii prezenţi şi-au iterat o dorință comună de a colabora în viitor pentru a oferi justiţiabililor remedii eficiente și acces efectiv la justiție, exprimând reciproc susţinere, personalizată inclusiv conform dificultăţilor invocate de fiecare participant, iar împreună îşi vor conjuga toate eforturile în susținerea unei conlucrări durabile, care să răspundă şi provocărilor viitorului.

În rezultatul acestei întrevederi, Judecătoria Chişinău îşi exprimă aşadar încrederea că această colaborare bilaterală va contribui indubitabil la promovarea și dezvoltarea unor practici mai eficiente şi inovatoare în domeniul executării hotărârilor judecătorești cu caracter penal, contribuind prin urmare inclusiv la consolidarea fermă a întregului sistem de justiție penală din Republica Moldova.