A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Chişinău și-a început activitatea la data de 1 ianuarie 2017.

Potrivit art.(1) lit.a) a Legii Parlamentului Republicii Moldova nr.76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, sistemul instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova s-a reorganizat, după cum urmează: judecătoriile Centru, Buiucani, Rîşcani, Botanica şi Ciocana din municipiul Chişinău, au fuzionat prin contopire, formând Judecătoria Chişinău.

Ulterior, la data de 23 ianuarie 2024 Consiliul Superior al Magistraturii a emis hotărârea nr.28/3 cu privire la specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău, potrivit căreia, începând cu 01 februarie 2024, sediile Judecătoriei Chișinău s-au specializat după cum urmează:

 

- în materie penală (cauze penale, contravenționale ce ține de activitatea judecătorului de instrucție) – sediile Buiucani și Ciocana;

- în materie civilă (cauze civile, contencios administrativ și insolvabilitate) – sediile Centru, Rîșcani și Botanica (central).

 

Activitatea Judecătoriei Chișinău în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele instanței.

Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Judecătoriei Chișinău este asigurată de către Secretariatul instanţei, condus de şeful secretariatului, acesta la rândul său fiind asistat de către 5 șefi adjuncți care își exercită funcția în sediile instanței.

Secretariatul Judecătoriei Chișinău se constituie din grefă şi serviciul administrativ.

Grefa secretariatului instanţei asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei și cuprinde subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor judiciari, Direcția generalizare, sistematizare și monitorizare a practicii judiciare și relații publice, Direcțiile evidență și documentare procesuală ale sediilor și Secția translare.

Serviciul administrativ al secretariatului Judecătoriei Chișinău asigură activitatea organizatorică a instanței de judecată și cuprinde Direcția financiar-economică, Direcția resurse umane, Serviciul tehnologii informaționale, Serviciul arhivă, Serviciul expediție și Direcția asigurare tehnico-materială.

Până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, Judecătoria Chișinău activează în 5 sedii: sediul Central, sediul Centru, sediul Buiucani, sediul Râșcani și sediul Ciocana. Sediul Central al instanței este amplasat în sectorul Botanica al mun. Chișinău, str. N. Zelinski nr.13.

Programul de lucru al Judecătoriei Chișinău este de luni până vineri, de la orele 08.30 până la 17.30, cu pauza de masă de la orele 13.00 până la 14.00.