A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Chișinău și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017.

În baza Legii nr.76 din  21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, Judecătoriile Botanica, Centru, Buiucani, Rîșcani și Ciocana din municipiul Chișinău, au fuzionat prin contopire formând Judecătoria Chișinău.

Până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, Judecătoria Chișinău activează în 5 sedii: sediul Central, sediul Centru, sediul Buiucani, sediul Râșcani și sediul Ciocana. Sediul central al  instanței este amplasat în sectorul Botanica al mun. Chișinău, str. N. Zelinski nr.13.

Activitatea Judecătoriei Chișinău în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele instanței.

Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Judecătoriei Chișinău este asigurată de către Secretariatul instanţei, condus de şeful secretariatului, acesta la rândul său fiind asistat de către 5 șefi adjuncți care își exercită funcția în sediile instanței.

Secretariatul Judecătoriei Chișinău se constituie din grefă şi serviciul administrativ. Grefa secretariatului instanţei asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei și cuprinde subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor judiciari,  Direcția generalizare, sistematizare și monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul, Direcțiile evidență și documentare procesuală ale sediilor și Secția translare.

Serviciul administrativ al secretariatului Judecătoriei Chișinău asigură activitatea organizatorică a instanței de judecată și  cuprinde Direcția financiar- economică, Direcția resurse umane, Serviciul tehnologii informaționale, Serviciul arhivă, Serviciul expediție și Direcția asigurare tehnico-materială.

Programul de lucru al Judecătoriei Chișinău este de luni până vineri, de la orele 08.30 până la 17.30, cu pauza de masă de la orele 13.00 până la 14.00.