A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Chișinău și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017.

În baza Legii nr. 76 din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, judecătoriile Botanica, Centru, Buiucani, Rîșcani și Ciocana din municipiul Chișinău, au fuzionat prin contopire formînd Judecătoria Chișinău.

Pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, Judecătoria Chișinău activează în 5 sedii: sediul central, sediul Centru, sediul Buiucani, sediul Rîșcani și sediul Ciocana. Sediul central al  instanței este amplasat în sectorul Botanica al mun. Chișinău str. N. Zelinski 13.

Activitatea Judecătoriei Chișinău în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele instanței, Țurcanu Radu, numit prin Decretul Preşedintelui RM nr. 187-VIII din 20 mai 2017, pe un termen de patru ani.

Preşedintele Judecătoriei Chișinău este asistat de 5 vicepreşedinţi:

sediul central - Stratan Vitalie - numit prin Decretul Preşedintelui RM nr. 422-VIII din 03.11.2017, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, pe un termen de patru ani;

sediul Centru - Pavliuc Ghenadie - numit prin Decretul Preşedintelui RM nr. 188-VIII din 20 mai 2017 în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, pe un termen de patru ani;

sediul Buiucani - Dulghieru Dorin - numit prin Decretul Președintelui RM  nr. 51-VIII din 27 ianuarie 2017,  în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, pe un termen de patru ani;

sediul Rîșcani - Guzun Corneliu - exercită interimatul funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, în baza Hotărîrii CSM  nr. 589/26 din 05 septembrie 2017;

sediul Ciocana - Burduh Victor- numit prin Decretul Președintelui RM  nr. 51-VIII din 27 ianuarie 2017, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău,  pe un termen de patru ani.

Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Judecătoriei Chișinău este asigurată de Secretariatul instanţei, condusă de  şeful secretariatului, acesta la rîndul său fiind asistat de către 5 șefi-adjuncți ce-și exercită funcția în sediile instanței.

Secretariatul Judecătoriei Chișinău se constituie din grefă şi serviciul administrativ. Grefa secretariatului instanţei asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei și cuprinde subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor judiciari,  Direcția generalizare, sistematizare și monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul, Direcțiile evidență și documentare procesuală ale sediilor și Secția translare.

Serviciul administrativ al secretariatului Judecătoriei Chișinău asigură activitatea organizatorică a instanței de judecată și  cuprinde Direcția financiar- economică, Direcția resurse umane, Serviciul tehnologii informaționale, Serviciul arhivă, Serviciul expediție și Direcția asigurare tehnico-materială.

Programul de lucru al Judecătoriei Chișinău este de luni pînă vineri de la orele 08.30 pînă la 17.30, cu pauza de masă de la orele 13.00 pînă la 14.00.