A A A

Reguli de conduită în instanță și cadrul normativ intern

REGULI DE CONDUITĂ A JUSTIŢIABILILOR ŞI A ALTOR PERSOANE ÎN INSTANŢA JUDECĂTOREASCĂ

- H O T Ă R Î R E privind aprobarea Regulilor de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească