A A A

Întrevederea reprezentanților administrației Judecătoriei Chișinău cu experții TAIEX (instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene)

29 Mai 2023 | 200

Întrevederea reprezentanților administrației Judecătoriei Chișinău cu experții TAIEX (instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene)

 

Judecătoria Chișinău informează că la 24 mai 2023, în incinta sediului Buiucani, a avut loc o întrevedere a conducerii Judecătoriei, care a fost reprezentată de vicepreședintele interimar, dna Stella Bleşceaga şi vicepreședintele interimar, dl Sergiu Dimitriu, cu experții TAIEX (instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene).

Scopul convorbirii a rezidat în aprecierea modului de organizare și funcționare a Judecătoriei Chișinău, precum și a modului de autoadministrare judecătorească, fiind puse în discuție chestiuni care țin de rezolvarea corectă şi imparțială a tuturor cazurilor particulare, îndeosebi a celor de o complexitate sau interes public sporit, de ambianța solicitărilor intense din punct de vedere social pe care le confruntă judecătorii şi aspectele psihoemoţionale care-i pot influența, de condițiile de securitate garantate în procesul de înfăptuire a justiției, modul de specializare a instanţei pe categorii de litigii, colaborarea cu instituțiile mass-media sau a instituțiilor reprezentante a altor puteri în stat, în vederea alinierii la acquis-ul UE al sectorului justiției.

De asemenea, a fost discutat programul de dezvoltare strategică a Judecătoriei Chișinău pentru anii 2022 – 2024 şi au fost puse în discuție chestiunile ce țin de activitatea recentă a instanței, fiind îndeosebi invocate mai multe probleme actuale cu care se confruntă Judecătoria, precum salarizarea, fluctuația funcționarilor publici şi a personalului auxiliar, precum şi funcțiile vacante în rândul judecătorilor sau volumul mare de lucru al angajaților, pentru a crește calitatea actelor judecătorești şi eficiența actului de justiție.

Respectiv, în cadrul ședinței comune au mai fost expuse mai multe provocări cu privire la  funcționarea instanței şi s-a evidențiat atât necesitatea reglementării unor inovații în legislația ce vizează organizarea judecătorească, cât şi implementarea cu succes a celor adoptate recent, pentru a ameliora problemele constatate, inclusiv accentuarea colaborării cu organul de autoadministrare judecătorească, pentru inițierea procedurilor de numire în funcție a judecătorilor, promovarea în instanțele ierarhic superioare sau numirea în funcții administrative, dar și soluționarea dificultăților în salarizarea angajaților instanței.

În subsidiar, au mai fost dezbătute și unele aspecte ce țin de funcționarea eficientă a sistemului judiciar, inclusiv prin necesitatea asigurării unei comunicări mai eficiente cu publicul, dar și cu justițiabilii pentru a crește încrederea în justiție.

În concluzie, experții TAIEX au oferit o consiliere aprofundată cu privire la apropierea, transpunerea, punerea în aplicare a legislației UE, precum și facilitarea schimbului de bune practici ale UE cu cele naționale, prin ce şi-au adus o contribuție unică în domeniul creșterii nivelului de independență, eficiență și calitate a justiției.

În final, participanții şi-au exprmat dorința comună de a colabora în viitor pentru a susține reformele inițiate în scopul alinierii sistemului judiciar şi a legislației naționale cu acquis-ul comunitar, exprimând reciproc o susținere, personalizată inclusiv conform facilităților şi dificultăților invocate de reprezentanții Judecătoriei, iar împreună îşi vor conjuga toate eforturile în susținerea reformelor judiciare necesare, adaptate la cerințele societății, dar care să răspundă şi provocărilor viitorului.