A A A

Activitatea Judecătoriei Chișinău în legătură cu desfășurarea alegerilor locale generale din 05.11.2023

06 Octombrie 2023 | 130

Judecătoria Chișinău informează că, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1108 din 4 iulie 2023 s-a stabilit data de 05 noiembrie 2023 pentru desfășurarea alegerilor locale generale.

Astfel, prin dispoziția nr.14 din 03.10.2023 zilele de odihnă 04-05 noiembrie 2023 se declară lucrătoare pentru judecători, specializați în materie de contencios administrativ, саrе vоr examina contestațiile repartizate, рrесum și pentru persoanele responsabile de înregistrarea și asigurarea repartizării aleatorii а cauzelor din Direcțiile evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediile Rîșcani, Centru, Buiucani, Ciocana, Central).

Contestațiile în materie electorală, depuse în sediile Judecătoriei Chișinău în zilele de odihnă 04-05 noiembrie 2023, vor fi repartizate judecătorilor specializați în materie de contencios administrativ din sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, în mod aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.