A A A

Anunț

29 Iulie 2016 | 18

ANUNȚ

JUDECĂTORIA BOTANICA MUN.CHIȘINĂU angajează:

1.       Inspector superior control asupra executării hotărîrilor judecătorești - 2 funcții vacante.

            Salariul - 1800 lei.

Sarcinile de bază:

1.   Primirea şi înregistrarea în registru a cererilor de eliberare a titlurilor executorii;

2.   Eliberarea documentelor executorii creditorului după rămînerea definitivă a hotărîrii;

3.   Expedierea spre executare a documentelor executorii, care se înaintează spre executare direct de instanţa de judecată;

4.   Verificarea expedierii la timp a comunicărilor necesare de punere în executare a hotărîrilorjudecătoreşti, executarea hotărîrilorşi anexarea la dosar a comunicatelor ce confirmă executarea documentului executoriu;

5.   Contribuirea la întocmirea rapoartelor statistice.

Cerințele funcției:

Studii: studii medii de specialitate.

Experienţă profesională: nu necesită experienţă profesională în domeniu.

2.   Administrator superior rețea de calculatoare - 1 funcție vacantă.

Salariul - 2100 lei

Sarcinile de bază:

1. Efectuarea diagnozei problemelor reţelelor informatice şi înlocuirea componentelor deficitare;

2. Asigurarea funcționării continue a tehnicii de calcul din cadrul instanţei;

3. Asigurarea funcționării tehnicii de înregistrare audio a ședințelor de judecată şi arhivarea informației înregistrate;

4. Deservirea paginii web al instanţei;

5. Înaintarea propunerilor pentru modificarea, ajustarea şi îmbunătățirea programelor instalate şi a paginii web al instanței.

Cerințele funcției:

Studii: studii medii şi calificare IT.

Experienţă profesională: cel puţin 1 an în domeniul de activitate.

3.    Expeditor - 1 funcție vacantă.

Salariul - 1350 lei.

Sarcinile de bază:

1. Realizarea înregistrării corespondenţei în registru şi transmiterea acesteia destinatarului, contra semnătură;

2. Asigurarea securității în procesul de expediere a corespondenţei înregistrate şi a altor bunuri sau valori la destinaţie;

3. Executarea nemijlocită a transportării corespondenţei înregistrate  şi a altor bunuri sau valori la destinatarii din raza localității în care îşi are sediu instanţa.

Cerințele funcției:

Studii: studii medii de specialitate.

Experienţă profesională: nu necesită experienţă profesională în domeniu.

Program de lucru: de luni pînă vineri de la 08:30 pînă la 17:30, pauza de masă de la 13:00 pînă la 14:00.

Pentru informații suplimentare apelați la Serviciul resurse umane, str. Zelinki 13, bir. 16,

tel: 022 520176, 079121501.