A A A

Anunț

10 Octombrie 2016 | 1

Lista candidaților admiși la interviul pentru ocupareafuncției publice temporar vacante de grefier în cadrul grefei secretariatului Judecătoriei Botanica mun. Chişinău

 

Interviul va avea loc, la data de 11octombrie 2016, ora 17:00, pe adresa mun. Chişinau, str. Zelinski 13, et. 2, sala de şedinţe nr. 4.

 

1.    Cazac Paulina

2.    Ciuleacu Doina

3.    Ghervas Lucian

4.    Golban Mariana