A A A

ANUNȚ

22 Februarie 2018 | 54

 

    

Judecătoria Chişinău

Comisia de concurs

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă,

 concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

asistent judiciar, grefier, şef serviciu, specialist principal, specialist superior, specialist

Numele, prenumele:

Burduja Irina

Gore Doiniţa

Şvecicov Carolina

Ciofu Rodica

Onica Svetlana

Eşanu Victoria

Glavcev Eugenia

Răcorean Cristina

Lucaş Doina

Borş Ina

Mahu Olga

Tacu Vasile

Eni Nicoleta

Homiţchi Diana

Paladi Viorica

Cvasnei Ana

Soroceanu Ecaterina

Pleşca Serghei

Bivol Vasile

Chiorăscu Elena

Sîtari Vergiliu

Terzi Xenia

Bulmaga Marina

Boaghe Olga

Ciobanu Ana

Muntean Soysal Irina

Zamşa Dumitru

Caraman Nina

Petraşco Valentina

Berezovschi Cristina

Gabura Arina

Manoli Daniela

Profir Mihail

Burlacu Viorel

Secrieru Rita

Gîrleanu Mihail

Andronic Mihail

 

Proba scrisă va avea loc pe data de 26.02.2018, ora 14:00, et. 3, sala de şedinţe nr. 5, str. N. Zelinski 13, mun. Chişinău.