A A A

ANUNȚ

27 Februarie 2018 | 207

 

Judecătoria Chişinău

Comisia de concurs

Lista persoanelor admise la interviu

 (Concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

asistent judiciar, grefier, şef serviciu, specialist principal, specialist superior, specialist)

 

n/o,  numele, prenumele

1. Burduja Irina

2. Gore Doiniţa

3. Şvecicov Carolina

4. Ciofu Rodica

5. Eşanu Victoria

6. Glavcev Eugenia

7. Răcorean Cristina

8. Lucaş Doina

9. Borş Ina

10. Mahu Olga

11. Eni Nicoleta

12. Homiţchi Diana

13. Paladi Viorica

14. Cvasnei Ana

15. Soroceanu Ecaterina

16. Pleşca Serghei

17. Bivol Vasile

18. Chiorăscu Elena

19. Sîtari Vergiliu

20. Terzi Xenia

21. Boaghe Olga

22. Ciobanu Ana

23. Muntean Soysal Irina

24. Zamşa Dumitru

25. Petraşco Valentina

26. Berezovschi Cristina

27. Gabura Arina

28. Manoli Daniela

29. Profir Mihail

30. Burlacu Viorel

31. Secrieru Rita

32. Gîrleanu Mihail

 

Interviul va avea loc la data de 28.02.2018, ora 14:00, et. 3, sala de şedinţe nr. 5, str. N. Zelinski 13, mun. Chişinău.