A A A

Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

15 Martie 2024 | 1015

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică Judecătoria Chișinău anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

15

permanent

8

temporar

2

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

4

permanent

13

temporar

3

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

Judecătoria Chișinău

1

permanent

4

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

Judecătoria Chișinău

5

permanent

5

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

Judecătoria Chișinău

8

permanent

6

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

7

Specialist

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

8

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

9

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

10

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

permanent

11

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

4

permanent

12

Specialist superior

Secția documentare cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

1

permanent

13

Specialist

Secția documentare cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

permanent

14

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

 

sediul Central

1

permanent

15

Specialist principal

Direcția resurse umane

sediul Central

1

permanent

16

Specialist superior

Direcția resurse umane

sediul Central

2

permanent

17

Specialist principal

Direcția financiar-economică

sediul Central

2

permanent

18

Specialist superior

Direcția financiar-economică

sediul Central

3

permanent

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată: http://cariere.gov.md/

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare completat și semnat olograf conform Anexei la Regulamentul cu privire la ocuparea    funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii cu supliment) și copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (opțional);
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- cazier judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale). În acest caz candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

- certificat medical (Forma nr. 086) (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere);

- consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- declarația pe propria răspundere privind unele restricții la angajare.

 

NOTĂ:

  •       Daca cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică
  • Copiile de pe documentele prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității lor.
  • În cazul, în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs, de asemenea, documentele expediate prin adresa de e-mail urmează a fi completate deplin, formularul de participare și declarațiile pe propria răspundere (după caz) să fie semnate de persoana participantă la concurs, să fie scanate și salvate în format pdf.

 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs:  până la data de 03 aprilie 2024, ora 16:00.

Se prelungește data limită de depunere a dosarelor de concurs până la data de 03 aprilie 2024, ora 16:00 pentru funcția publică vacantă asistent judiciar în cadrul Grefei Secretariatului Judecătoriei Chișinău.

 

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de concurs, în termenul indicat, personal bir. 4, etajul 5, str. Zelinski, 13, Judecătoria Chișinău, sediul Central sau prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md).

Concursul include proba scrisă și interviul.

Date de contact:
Telefon: 022 52 24 24

E-mail: jchisinau@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4

Persoana de contact: Masalov Silvia, specialistă principală Direcția resurse umane.