A A A

Comunicat

15 Ianuarie 2020 | 521

COMUNICAT

 

      În data de 13 ianuarie 2020, iar apoi și în data de 14 ianuarie 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, respectiv, prin concursul Ziarului de Gardă, a fost diseminat mesajul judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Mihai Murguleț, privind presupusele ilegalități care au avut loc în instanța în care acesta profesează.     

       Ilegalitățile sesizate de către judecător, referitoare nemijlocit la activitatea Judecătoriei Chișinău, se rezumă la controlul activității judecătorului M. Murguleț, care s-a desfășurat, în opinia acestuia din urmă, fără temei, fără respectarea procedurii de control și în lipsa calității subiecților.

     În legătură cu cele invocate, aducem la cunoștința publicului că informația răspândită nu corespunde realității, iar ansamblul de acțiuni întreprinse drept reacție la activitatea unor angajați ai Judecătoriei Chișinău, printre care și a judecătorului M. Murguleț, a fost conformată prevederilor legale, fiind adecvată, necesară și, deopotrivă, impusă de cadrul normativ legal pertinent.

      Controlul extraordinar complex în cadrul Judecătoriei Chișinău, dispus prin dispoziția președintelui Judecătoriei Chișinău nr. 54 din 18.11.2019, a fost efectuat în scopul asigurării bunei funcționări a activității Grefei Secretariatului Judecătoriei Chișinău. Prin urmare, controlul a vizat activitatea angajaților Grefei Secretariatului, dar nu a judecătorilor instanței. Or, verificarea activității judecătorilor nu ține de competența Judecătoriei Chișinău.

     La fel, suntem nevoiți să informăm, cu anticipație, că activitatea judecătorului vizat a constituit obiectul multiplelor plângeri și adresări parvenite de la justițiabili și organe publice, care nu au fost mușamalizate, ci, în mod corespunzător, au fost materializate în sesizări concrete ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Inspecției Judiciare și ale Colegiului disciplinar de pe lângă CSM (din rândul cărora fac parte sesizările cu numerele: nr. 1870 p/m – 1545 s; nr. 1891 p/m – 1556 s; nr. 1919 p/m – 1577 s; nr. 1946 p/m – 1598 s) și ale Centrului Național Anticorupție (sesizarea din 03.12.2019).

      Actualmente, sesizările nominalizate sunt examinate de organele abilitate de stat, astfel încât, cel puțin, persistă semne ale unei bănuieli rezonabile a abaterilor disciplinare în acțiunile/ inacțiunile judecătorului M. Murguleț (concluzie desprinsă potrivit Raportului din 10.01.2020 a inspectorului-judecător al Inspecției Judiciare, organ specializat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Valentin Verejan).

       Acuzațiile judecătorului M. Murguleț sunt nule și neavenite, iar difuzarea intenționată a acestora în mass-media, nu și în adresa organelor de resort, prejudiciază imaginea angajaților Judecătoriei Chișinău și a instanței judecătorești, în mod special, precum și știrbește din autoritatea întregului sistem judecătoresc al Republicii Moldova, la general.