A A A

Comunicat

18 Aprilie 2022 | 961

Avându-se în vedere multiplele solicitări cu privire la redistribuirea cauzelor aflate în procedura judecătorilor Judecătoriei Chișinău: Guțan Vitalie și Nicula Veaceslav (sediul Central); Ionașcu Olga, Păduraru Irina și Vasilenco Angela (sediul Buiucani); Beșelea Eugeniu, Ciubotaru Lorina, Crigan Dragoș, Dvornic Octavian, Frunze Maria, Grozav Georgeta, Lastavețchi Valentin, Lavric Larisa, Panfil Cristina, Prutean Taisia, Sanduța Victoria, Tricolici Diana și Vasilache Serafim (sediul Centru); Martînenco Veaceslav (sediul Ciocana); Ciobanu Galina, Gandrabur Marcel, Paniș Alexei și Sîrbu Victor (sediul Râșcani), cărora la 15 martie 2022 le-au încetat împuternicirile de drept, anunțăm că, în prezent se desfășoară procedura de numire a acestora în calitate de judecători până la atingerea plafonului de vârstă.  

În conformitate cu pct.7 lit.d) din Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 110/5 din 05.02.2013, conform procedurii de distribuire aleatorie prin intermediul PIGD, dosarele se repartizează aleatoriu o singură dată.

Președintele instanței poate dispune redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător sau altui complet de judecată și în alte cazuri justificate, cu emiterea unei încheieri motivate.

În consecință, reieșind din cele expuse, se constată prematur examinarea chestiunii cu privire la redistribuirea dosarelor aflate în procedura judecătorilor vizați.