A A A

Comunicat

31 Mai 2022 | 485

La data de 27 mai 2022 a avut loc inaugurarea sediului Râșcani al Judecătoriei Chișinău după efectuarea lucrărilor de reparație și modernizare.

Prin urmare, în perioada lunilor septembrie 2021 – aprilie 2022, la etajul 1 a fost amplasat ghișeul unic pentru informații, precum și au fost efectuate lucrări de reparație a spațiilor Direcției evidență și documentare procesuală din sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, Serviciul arhivă, construirea unei rampe de acces, dar și asigurarea accesului separat pentru angajați și pentru vizitatorii instanței.

Astfel, prin modernizarea și renovarea Direcției evidență și documentare procesuală s-a observat tendința instanței de a oferi cât mai multe informații utile publicului, fiind sporită încrederea justițiabilului în activitatea justițiarului prin transparentizarea activităților desfășurate, eficientizarea rolului serviciilor responsabile de lucru cu justițiabilii, implementarea tehnicilor propice de informare prin reconceptualizarea panourilor informative, instruirea personalului auxiliar în ghidarea justițiabilului imediat din intrarea acestuia în sediul instanței, fapt ce a condus și la consolidarea imaginii justiției în ansamblu.