A A A

COMUNICAT

18 Iulie 2023 | 539

C O M U N I C A T

cu privire la implementarea proiectului privind dotarea instanțelor de judecată cu echipament audio/video pentru asigurarea audierii martorilor în condiții speciale în săli special amenajate

        

Judecătoria Chișinău informează că în cadrul sediului Buiucani au fost amenajate două camere separate întru asigurarea audierii martorilor în cauzele penale, în condițiile speciale prevăzute de articolele 109 alin.(5) – 1101 din Codul de procedură penală.

Astfel, sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău a fost dotat cu echipament şi mijloace tehnice procurate cu suportul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”, pentru asigurarea audierii martorilor în condițiile art.110 şi 1101 din Codul de procedură penală, inclusiv cu amenajarea camerei pentru audierea minorului victimă sau martor al infracțiunii şi cu cameră de vizualizare, în care sunt plasați participanții la procesul de audiere, cu excepția minorului supus audierii şi a intervievatorului.

Judecătoria Chișinău subliniază că utilitatea implementării acestui echipament şi amenajarea spațiilor necesare a mai fost determinată de asigurarea audierii prin intermediul unor mijloace tehnice care asigură distorsionarea imaginii și vocii a martorilor sau victimelor infracțiunilor, care nu vor fi prezente fizic în sala în care se desfășoară ședința de judecată, astfel încât persoana vizată să nu poată fi recunoscută, în cazurile când există motive temeinice să se considere că viața, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declarațiile pe care acesta le face într-o cauză penală privind o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă.  

 

Judecătoria Chișinău aduce sincere mulțumiri Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”  și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru suportul acordat în vederea realizării efective a drepturilor justițiabililor!