A A A

COMUNICAT

10 Octombrie 2023 | 156

C O M U N I C A T

 

Prin prezenta, Judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) Georgeta Grozav, Vă comunic că, la data de 09 octombrie 2023 a fost pronunțată hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) pe cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Melniciuc Oleg către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Procuratura Generală şi Consiliul Superior al Magistraturii privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti în baza Legii nr. 1545-XIII  din  25.02.98.

În urma publicării pe saitul instanţei de judecată a hotărîrii judecătoreşti, mass-media a preluat hotărîrea instanţei de judecată şi a publicat articole cu următorul conţinut:

 

Astfel, Comunic că hotărîrea instanţei de judecată din 09 octombrie 2023, pe cauza civilă sus-menţionată, nu se referă la dosarul penal – îmbogățire ilicită.

În speţa supusă examinării a stat la baza altă cauza penală – urmărirea penală în cauza nr. 2017978297 a fost pornită la 11 august 2017 de către Procurorul General al Republicii Moldova, conform elementelor ale infracţiunii prevăzute în art. 326 alin. (3) lit. a) Cod Penal, în baza denunțului unui cetăţean.

Iar, la data de 22 ianuarie 2020 prin ordonanţa procurorului în Procuratura Anticorupţie, Statnîi Roman, s-a dispus scoaterea cet. Melniciuc Oleg de sub urmărirea penală nr. 2017978297, în conformitate cu prevederile art. 284 alin. (2) pct. 2 Cod de Procedură Penală. S-a clasat procesul penal nr. 2017978297 din motivul că în acţiunile cet. Melniciuc Oleg, nu se întrunesc elementele infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. a) Cod de Procedură Penală, sau ale altei infracţiuni prevăzute de partea specială a Codului Penal, în conformitate cu prevederile art. 275 pct. 3) Cod de Procedură Penală.

Prin urmare, Declar că informaţiile din mass-media nu corespund circumstanţelor de fapt, care au stat la baza emiterii actului judecătoresc în cauza civilă.

           

Cu respect,

Judecător  Georgeta Grozav

10 octombrie 2023

Totodată, vă aducem la cunoștință că reprezentanții mass-media pot adresa întrebări administrației Judecătoriei Chișinău la adresa de e-mail a Judecătoriei Chișinău: jchisinau@justice.md.