A A A

Comunicat

10 Martie 2020 | 5267

În contextul răspândirii infecțiilor de tip „COVID-19” atât la nivelul internațional, cât și la cel național, toate autoritățile publice s-au găsit a fi obligate să întreprindă măsuri corespunzătoare de precauție, fapt care se referă inclusiv și nemijlocit la activitatea instanțelor de judecată.

Prin urmare, este cunoscut faptul că holurile, cabinetele, sălile de judecată și alte încăperi ale instanțelor, fiind locuri unde are loc interacțiunea interpersonală, constituie spații care favorizează răspândirea oricăror infecții, implicit a celei denumite „COVID-19”.

În acest sens, pentru a asigura sănătatea justițiabililor și a personalului instanțelor judecătorești, Judecătoria Chișinău va lua unele măsuri de circumspecție cu caracter temporar, și anume:

1. plasarea recipientelor cu dezinfectant specific la intrarea în sediile instanțelor;

2. aerisirea și dezinfectarea sălilor de judecată și a restului încăperilor instituției, de mai multe ori pe parcursul zilei de muncă;

3. interzicerea accesului în clădiri a persoanelor suspectate în simptome anormale (febră, tuse sau alte dificultăți de respirație etc.), precum și a persoanelor care au revenit recent din zonele cu pericol sporit de infectare;

4. restrângerea programului de lucru cu publicul în instanțe: suspendarea după necesitate a unor ședințe de judecată și/ori amânarea dosarelor care nu sunt urgente, fixarea anumitor intervale orare și accesul etapizat al participanților în sălile destinate desfășurării ședințelor judiciare sau alte încăperi speciale ale instanțelor, cu respectarea dispozițiilor legale;

5. asigurarea spațiului suficient între persoanele prezentate în incinta judecătoriei și, totodată, evitarea supraaglomerației sub orice formă;

6. furnizarea de măști de protecție de unică folosință și a accesului la produse dezinfectate pentru personalul care lucrează cu publicul și/ sau cu dosarele;

7. transmiterea și primirea actelor preponderent în formă electronică;

8. evitarea prezenței neesențiale și inutile a apărătorilor, acuzatorilor de stat, justițiabililor și a altor persoane în incinta sediilor Judecătoriei Chișinău;

9. după caz, alte măsuri considerate eficiente și necesare.

Toate aceste măsuri au un caracter impersonal și sunt destinate diminuării răspândirii unei boli contagioase, ce reprezintă un pericol sporit pentru sănătatea și securitatea publică atât a justițiabilului, cât și a judiciarului.