A A A

Comunicat de presă

22 Iunie 2020 | 937

Judecătoria Chișinău informează că, în data de 16 iunie 2020, judecătorul Curții Constituționale, Vladimir Turcan, a depus la Judecători Chișinău, sediul Râșcani (specializat în materie de contencios administrativ), o acțiune în contencios administrativ în contradictoriu cu Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând anularea Hotărârii Curții Constituționale din 23 aprilie 2020, privind destituirea din funcția de președinte al Curții Constituționale a lui Vladimir Turcan și a Hotărârii Curții Constituționale din 23 aprilie 2020, prin care a fost aleasă în funcția de Președinte al Curții Constituționale - Domnica Manole.

Având în vedere specificul și rezonanța socială a acestei cauze este evident interesul sporit față de toate etapele derulării procesului dat, motiv pentru care Judecătoria Chișinău aduce la cunoștința publicului larg faptul că, prin dispoziția vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, nr. 4 din 19 iunie 2020, în temeiul art. 46 alin. 1) Cod de procedură civilă și a prevederilor Regulamentului privind modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 111 din 05.02.2013, s-a dispus examinarea cauzei de către un complet format din 3 judecători, specializați în materie de contencios administrativ.

În continuare, eventualele acțiuni procedurale relevante vor fi comunicate publicului larg, inclusiv prin intermediul portalului instanței de judecată.