A A A

Comunicat referitor la ședința de consiliere între conducerea Judecătoriei Chișinău și a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești

28 Februarie 2022 | 642

Urmare solicitării Judecătoriei Chișinău privind acordarea asistenţei întru elaborarea metodologiei cu privire la retribuirea muncii pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente, la data de 24 februarie 2022 în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Central, a avut loc ședința de consiliere comună a conducerii Judecătoriei Chișinău și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

La ședința de consiliere cu tematica „Elaborarea metodologiei cu privire la retribuirea muncii pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente în cadrul Judecătoriei Chișinău„ a participat președintele interimar al Judecătoriei Chișinău, șeful secretariatului și șefii adjuncți ai secretariatului Judecătoriei Chișinău, Direcția financiar-economică, Direcția resurse umane, Direcția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice din cadrul Judecătoriei Chișinău, directorul adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Serviciul audit intern din cadrul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

În cadrul reuniunii, Serviciul audit intern al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești a propus 25 de recomandări cu referire la proiectul Metodologiei de retribuire a muncii pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente în Judecătoria Chișinău. S-au pus în discuție mai multe aspecte vulnerabile ce apar sau, în perspectivă, pot apărea pe viitor la retribuirea muncii pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente în cadrul Judecătoriei Chișinău.

În acest context, au fost propuse soluții în vederea înlăturării unor carențe a conlucrării eficiente și pentru elaborarea metodologiei cu privire la retribuirea muncii pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante sau temporar vacante în cadrul Judecătoriei Chișinău.