A A A

Comunicatul Asociației Judecătorilor din RM

27 Septembrie 2019 | 196

Comunicat

 

         Asociația Judecătorilor din Republica Moldova aduce la cunoștință că prin hotărârea Curții de Apel Chișinău nr.3-297/2019 din 20 septembrie 2019 s-a obligat ca Consiliul Superior al Magistraturii să emită actul administrativ individual favorabul cu privire la convocarea în interiorul termenului prevăzut de art.232 alin.(3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească a Adunării Generale a Judecătorilor excepționale, la inițiativa a cel puțin 50 de judecători în exercițiu cu proiectul agendei ordinii de zi propuse.

         Ulterior, la 24 septembrie 2019 Curtea de Apel Chișinău a emis încheierea nr.3-297/2019, prin care a dispus, în vederea executării hotărârii Curții de Apel Chișinău din 20 septembrie 2019, convocarea ședinței extraordinară a Adunării Generale a Judecătorilor la data de 27 septembrie 2019, începând cu orele 1000, ăn incinta Casei Sindicatelor.

La data de 24 septembrie 2019 Consiliul Superior al Magistraturii a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 24 septemnbrie 2019, solicitând casarea hotărârii contestate.

 Potrivit deciziei Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr.3ra-1311/2019 din data de 26 septembrie 2019, s-a respins recursul depus de Consiliul Superior al Magistraturii privind suspendarea executării hotărârii Curții de Apel Chișinău din 20 septembrie 2019, prin care consiliul a fost obligat să convoace Adunarea Generală a Judecătorilor în ședință extraordinară.

         Astfel, cu toate că hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 septembrie 2019 și actul administrativ individual al aceleiași instanțe, prin care s-a stabilit data Adunării Generale a Judecătorilor, erau executorii și, prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii avea obligația să se conformeze actelor judecătorești, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, aduce la cunoștința judecătorilor că, în pofida deciziei Curții Supreme de Justiție din 26 septembrie 2019, hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din aceeași dată nu produce nici un efect și judecătorii urmează să se prezinte la Adunarea Generală extraordinară a Judecătorilor la data de 27 septembrie 2019, ora 1000, în sediul Casei Sindicatelor, str. 31 August 1989, nr.129, mun. Chișinău.

 

 

Cu respect,

                                                        

Vladislav Clima                     

Președintele Asociației Judecătorilor

din Republica Moldova