A A A

Extrasul din sentința din 15.07.2020

16 Septembrie 2020 | 838

Prin prezenta, ținându-se cont de multiplele solicitări parvenite referitor la comunicarea informațiilor relevante pe marginea cauzei penale nr. 1-298/2020 (nr. electronic: 1-20014912-12-1-04022020) de învinuire a lui B.V. în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b) Cod penal, precum și având în vedere imposibilitatea desecretizării, în condițiile art. 18 alin. (1) al Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, a actului judecătoresc pronunțat în cauza dată, aducem la cunoștința publicului larg Extrasul din Sentința judecătorească din 15 iulie 2020.