A A A

Funcții vacante

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

 1.  

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

28

permanent

12

temporar

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

13

permanent

7

temporar

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

2

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

4

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

 

sediul Centru

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

 

sediul Centru

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

5

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

 

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul evidență a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

 

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

 

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Direcția resurse umane

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Direcția resurse umane

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Direcția financiar-economică

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Direcția financiar-economică

sediul Central

3

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

 

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist

superior

 

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

 

sediul Central

1

 

permanent

 1.  

Specialist

 

 

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

 

permanent

 1.  

Specialist principal

Secția generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

 

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată: http://cariere.gov.md/

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) și copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- certificat de cazier judiciar;

- certificat medical (Forma nr. 086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită de depunere a dosarelor până la data de 11 decembrie 2023, ora 16:00.

Se prelungește data limită de depunere a dosarelor de concurs până la data de 11 decembrie 2023, ora 16:00 pentru funcțiile publice vacante:

- specialist superior, Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ.

 

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md).

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile privind oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 24 24

E-mail: jchisinau@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4