A A A

Instruirea colaboratorilor Judecătoriei Chișinău cu tematica Măsurile de asigurare a integrității instituționale

27 Februarie 2024 | 140

Potrivit Planului de dezvoltare profesională a funcționarului public din cadrul Judecătoriei Chișinău, pentru semestrul I al anului 2024, la data de 27 februarie 2024, în incinta sediului Centru al Judecătoriei Chișinău a avut loc instruirea cu tematica Măsurile de asigurare a integrității instituționale, organizată de către Centrul Național Anticorupție, în scopul promovării culturii integrității instituționale și profesionale, aprofundarea cunoașterii cadrului normativ de reglementare a integrității funcționarului public, prevenirea corupției în serviciul public, etica funcționarului public, cât și Codul de conduită.

Astfel, angajații instanței de judecată s-au familiarizat cu influența necorespunzătoare – procedura de comunicare, evidență și tratare, regimul juridic al cadourilor, avertizorii de integritate – modalitățile de dezvăluire a practicilor ilegale și protecția avertizorilor de integritate, evaluarea integrității instituționale – etapele evaluării, autorizarea și realizarea testării integrității profesionale, cazierul de integritate profesională – modul de înregistrare, evidență și solicitare, mecanismul de protecție al avertizorilor de integritate, etica și deontologia profesională a angajaților instanței de judecată, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, regimul juridic al conflictelor de interese, regimul juridic al incompatibilităților, restricțiilor de ierarhie și al limitărilor de publicitate.

Activitatea de informare a avut ca obiectiv consolidarea caopacităților profesionale și instituționale ale angajaților din cadrul instanței de judecată, în vederea respectării rigorilor integrității profesionale și a mecanismelor de denunțare a manifestărilor de corupție.

Sub aspectul celor relatate, Judecătoria Chișinău exprimă recunoștință și apreciere Centrului Național Anticorupție pentru suportul acordat în promovarea politicilor anticorupție și integritate.