A A A

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante: asistent judiciar, grefier, specialist

07 Iunie 2017 | 20

Comisia de concurs

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă,

 concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

asistent judiciar, grefier, specialist  

 

 1.  

Anton Maxim

 1.  

Rusu Cristina

 1.  

Stambol Tudor

 1.  

Jucican Adrian

 1.  

Sîrbu Dan

 1.  

Rusnac Jana

 1.  

Sîmboteanu Dan

 1.  

Marcinschii Elena

 1.  

Cociorvei Mariana

 1.  

Jalbă Tatiana

 1.  

Tacu Vasile

 1.  

Budnea Corina

 1.  

Pena Victor

 1.  

Tataru Elena

 1.  

Muntean Victoria

 

Proba scrisă va avea loc pe data de 09.06.2017, ora 15:00, et.2, sala de şedinţe nr.4, str. N. Zelinschi 13.