A A A

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

15 Mai 2017 | 14

Judecătoria Chişinău

Comisia de concurs

Lista candidaţilor care au promovat concursul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Asistent judiciar

1.                 

Culinca Eugenia

2.                 

Fiodorov Olga

3.                 

Şaptefraţi Ilie

4.                 

Braguţa Victoria

5.                 

Ursu Olga

6.                 

Şchiopu Ion

7.                 

Bogomolova Victoria

 

Grefier

1.                 

Feodorov Daniela

2.                 

Polesciuc Oxana

3.                 

Popil Elena

4.                 

Pentilii Vitalie

5.                 

Ţapu Camelia

6.                 

Repeşco Veronica

7.                 

Manciul Alisa

8.                 

Dologan Dina

9.                 

Mamulat Sanda

10.            

Cugut Tatiana

11.            

Melnic Iuliana