A A A

Lista candidaților admiși la proba scrisă, concursul pentru ocupația funcției publice vacante

05 Mai 2022 | 303

 

Judecătoria Chișinău

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcției publice vacante grefier

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

1

Tumuruc Eugeniu

2

Sorici Maria

3

Colesnic Cristina

4

Soroceanu Egor

5

Chilian Dumitru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba scrisă și interviul va avea loc în data de 10.05.2022, ora 1500,  str. N. Zelinski 13, mun. Chișinău.