A A A

Prezentarea Programului Intelectual FASTBOSS

01 Aprilie 2022 | 255

La data de 30 martie 2022 în incinta sediului Central al Judecătoriei Chișinău a avut loc ședința de lucru privind prezentarea Programului Intelectual FASTBOSS.

La ședință au participat judecătorii, asistenții judiciari, grefierii, funcționarii din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală, șeful secretariatului Judecătoriei Chișinău, reprezentații Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și reprezentantul Programului Intelectual FASTBOSS, d-na Rucan Minodora.

D-na Rucan Minodora a prezentat Programul Intelectual FASTBOSS ca fiind o altă abordare față de secretariat – asistentul cu inteligență artificială pentru documente, un asistent personal de management al documentelor care eficientizează procesarea documentelor până la 97 %.

Modulele de bază ale FASTBOSS sunt lista de contacte – (de ex. pot fi participanții la proces), având lista tuturor participanților în procesele judiciare completată la deschiderea dosarului, asistentul va putea completa automat datele participanților; șabloanele documentelor de rutină – șabloanele executate o singură dată pot fi folosite în viitor la nesfârșit; asistent vocal îmbogățit cu AI - asistentul va completa cu voce, va căuta în textele documentelor și va învața din ce în ce mai mult zi de zi de la utilizator, astfel încât în viitor el să fie un ajutor de neînlocuit; toate documentele în cloud – documentele create și/sau distribuite se salvează în cloud în mod securizat, oricând este nevoie se accesează de la computer sau telefon.

Mai mult decât atât, datorită modului de creare prin dialog verbal și dictare, asistentul va completa documentul în forma exactă așa cum trebuie să fie reflectat în final, dar și va prelua semnăturile titularilor la distanță, prin telefon.

Astfel, datorită FASTBOSS funcționarii sunt dotați cu inteligență artificială, au economie de timp, economie de finanțe, securizare acte, disponibilitate continuă.

Subsecvent se reține că, a fost creat un grup de lucru care urmează să participe la dezvoltarea unui nou mecanism automatizat de completare a proceselor-verbale a ședințelor de judecată și a înscrierii declarațiilor participanților la procesul de judecată.