A A A

Agenda Ședințelor

Numărul dosaruluiJudecătorData ședințeiOra ședințeiSala ședințeiDenumirea dosaruluiObiectul cauzeiTipul dosaruluiTipul ședințeiRezultatul ședințeiInformație
2-21089131-12-2c-14062021Viorica Puica 12.05.202308:30Centru sala nr....... - Judecător Viorica PuicaSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe pregătire a cauzeiȘedința a avut loc, Se admite cererea de chemare în judecatăPDF
2-21089131-12-2c-14062021Viorica Puica 05.05.202314:30Centru sala nr....... - Judecător Viorica PuicaSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe pregătire a cauzeiȘedința întreruptă, Se amână repetat deliberarea și pronunțarea hotărârii, având în vedere imposibilitatea expunerii din motivul volumului de lucru și implicarea în alte activitățiPDF
2-21089131-12-2c-14062021Viorica Puica 03.05.202315:20Centru sala nr....... - Judecător Viorica PuicaSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe examinare a cauzeiȘedința întreruptă, Se amână repetat deliberarea si pronunțarea hotărârii pentru altă dată, din motivul imposibilității expunerii datorită volumului de lucru și implicării judecătorului în alte activități.PDF
2-21089131-12-2c-14062021Viorica Puica 21.03.202315:00Centru sala nr....... - Judecător Viorica PuicaSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe examinare a cauzeiȘedința nu a avut loc, din motivul că potrivit Hotărârii CSM nr.77/3 din 23.02.2023 judecătoarea a fost delegată pentru participare în calitate de membru în Comisia pentru examenul de absolvire a audienților candidați la funcția de judecător și procuror și pentru examenul persoanelor care candidează în temeiul vechimii de muncă,PDF
2-21089131-12-2c-14062021Viorica Puica 15.03.202309:00Centru sala nr....... - Judecător Viorica PuicaSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe examinare a cauzeiȘedința întreruptă, În conformitate cu art. 236 CPC, se va pronunța hotărârea pentru altă dată.PDF
2-21089131-12-2c-14062021Viorica Puica 22.12.202209:30Centru sala nr....... - Judecător Viorica PuicaSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe examinare a cauzeiȘedința întreruptă, Se întrerupe ședința în contextul în care instanța a admis demersul de audiere a martorului și se obligă reprezentantul reclamantei să asigure prezența martorului.PDF
2-21089131-12-2c-14062021Viorica Puica 02.11.202209:00Centru sala nr....... - Judecător Viorica PuicaSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe examinare a cauzeiŞedinţa amînată, se inceteaza procedura de mediere judiciară.PDF
2-21089131-12-2c-14062021Taisia Prutean17.03.202210:00Centru sala nr.908 - Judecător Taisia PruteanSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe examinare a cauzeiȘedința nu a avut loc, Ședința de judecată nu a avut loc, or la caz toate ședințele de judecată au fost suspendate în baza Dispoziția nr. 5 din 02.03.2022 emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova s-a dispus suspendarea de drept a examinării de către instanța de judecată a cauzelor civile pe o perioadă de 60 zile. Iar la data de 17 martie 2022 împuternicirile judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru- Taisia Prutean, acordate prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 74-VIII din 15 martie 2017, au expirat. Data, ora și locul următoarei ședințe de judecată va fi stabilită de către judecător și va fi comunicată legal participanților la proces, inclusiv prin publicarea pe portalul național al instanțelor judecătorești.PDF
2-21089131-12-2c-14062021Taisia Prutean25.11.202110:00Centru sala nr.908 - Judecător Taisia PruteanSocietatea cu Răspundere Limitată TRIVENT COM vs. ARENA NAȚIONALA SRL - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute CivilDe examinare a cauzeiŞedinţa amînatăPDF