A A A

Taxa de stat

Plățile pentru taxele de stat la depunerea cererilor de chemare în judecată și taxele de timbru pot fi efectuate și prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay - https://instante.justice.md/achit%C4%83-taxele-pentru-instan%C8%9Bele-de-judecat%C4%83

Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată: https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ2

Taxa de timbru: https://mpay.gov.md/Services/Service/AAJ10

 

Rechizite bancare pentru plata taxei de timbru

Beneficiar: Judecătoria Chișinău

IBAN –MD25TRPAAA142310A15232AA

Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat

BIC: TREZMD2X

Cod fiscal: 1016601000256

 

Numărul contului bancar pentru achitarea taxei de stat

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Taxa pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședințelor de judecată

Beneficiar: Judecătoria Chișinău
Codul IBAN: MD25TRPAAA142310A15232AA
Codul fiscal: 1016601000256
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
 

Taxa pentru mijloacele temporar intrate în posesia instanţei (cauţiune)

Beneficiar: Judecătoria Chişinău
Codul IBAN: MD75TRPCAA518490B01195AA
Codul fiscal: 1016601000256
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

Atenţie! La depunerea cauţiunii la bancă este necesar de specificat nr. dosarului şi persoana pentru care se depune cauţiunea.

 

Taxa pentru participare la licitaţie (achiziţii publice-garantia pentru oferta),

Beneficiar: Judecătoria Chişinău
Codul IBAN: MD56TRPCAA518410A01195AA
Codul fiscal: 1016601000256
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
 

Alte venituri încasate în bugetul de stat

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD24TRGAAA14511101200000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat