A A A

Taxa de stat

Rechizite bancare pentru plata taxei de timbru

Beneficiar: Judecătoria Chișinău

IBAN –MD25TRPAAA142310A15232AA

Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat

BIC: TREZMD2X

Cod fiscal: 1016601000256

 

Numărul contului bancar pentru achitarea taxei de stat

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Taxa pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședințelor de judecată

Beneficiar: Judecătoria Chișinău
Codul IBAN: MD25TRPAAA142310A15232AA
Codul fiscal: 1016601000256
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
 

Taxa pentru mijloacele temporar intrate în posesia instanţei (cauţiune)

Beneficiar: Judecătoria Chişinău
Codul IBAN: MD75TRPCAA518490B01195AA
Codul fiscal: 1016601000256
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

Atenţie! La depunerea cauţiunii la bancă este necesar de specificat nr. dosarului şi persoana pentru care se depune cauţiunea.

 

Taxa pentru participare la licitaţie (achiziţii publice-garantia pentru oferta)

Beneficiar: Judecătoria Chişinău
Codul IBAN: MD56TRPCAA518410A01195AA
Codul fiscal: 1016601000256
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat