A A A

Agenda Ședințelor

Numărul dosaruluiJudecătorData ședințeiOra ședințeiSala ședințeiDenumirea dosaruluiObiectul cauzeiTipul dosaruluiTipul ședințeiRezultatul ședințeiInformație
4-22075029-12-5r-30052022Veaceslav Cernalev21.07.202209:30Buiucani, (str.Mihai Viteazul, 2) Biroul nr.508 - judecător Veaceslav CERNALEVMIHAI CRISTIAN - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute ContravenţionalDe pregătire a cauzeiȘedința întreruptă, pentru pronunțare.PDF
4-22075034-12-5r-30052022Natalia Patrașcu19.07.202214:00Buiucani, Sală de ședință nr.415 - judecător Natalia PatrașcuMIHAI CRISTIAN - Alte categorii noi apăruteAlte categorii noi apărute ContravenţionalDe examinare a cauzeiȘedința a avut loc, S-a amînat, nu s-au prezentat participanții la proces.PDF
4-22099345-12-4-12072022Dorin Munteanu13.07.202216:00Buiucani, bir.521 - judecator Stella BleșceagaMIHAI CRISTIAN LUIGI - Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutiera si de acordare a prioritatii de trecere, a altor reguli de circulatie rutieraArticolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutiera si de acordare a prioritatii de trecere, a altor reguli de circulatie rutiera ContravenţionalAltă şedinţă de judecatăȘedința a avut loc, examinarea declarației de abținere de la examinarea cauzeiPDF
2-21072168-12-3-14052021Igor Barbacaru11.07.202214:30Rîșcani, sala 16 - Barbacaru IgorMIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Președintele Republicii Moldova - Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii MoldovaAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii Moldova CivilDe examinare a cauzeiȘedința întreruptă, Ședința a fost întreruptă, atragerea terțului.PDF
4-22066321-12-4-12052022Svetlana Garştea-Bria 10.06.202215:30Buiucani.Biroul nr. 407 Judecător Garștea-Bria SvetlanaMIHAI CRISTIANArticolul 353. Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistenta ContravenţionalDe pregătire a cauzeiȘedința nu a avut locPDF
2-22011399-12-2-27012022Dragoș Crigan07.06.202216:30Centru sala nr.413 - Judecător Dragoș CriganBESCHIER RUSLAN MIHAIL vs. MIHAI CRISTIAN LUIGI - Cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionaleCu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale CivilDe examinare a cauzeiȘedința nu a avut loc, Ședința nu a avut loc din motiv că judecătorului i-au expirat împuternicirile la data de 17.03.2022.PDF
2-22021833-12-2-15022022Oxana Parfeni26.05.202211:30Centru sala nr........ - Judecător Oxana ParfeniSocietatea Comercială ŞARGU-TRANS S.R.L. vs. MIHAI CRISTIAN - Cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionaleCu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale CivilDe examinare a cauzeiŞedinţa amînată, În ședință nu s-a prezentat nic-un participant.PDF
2-22021867-12-2-15022022CORINA URSACHI05.05.202211:00Centru sala nr. - Judecător Corina UrsachiŞARGU DANIEL VICTOR vs. MIHAI CRISTIAN - Cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionaleCu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale CivilDe pregătire a cauzeiȘedința nu a avut loc, Judecator în concediuPDF
4-21170977-12-5r-19112021Nicolae Corcea11.04.202211:40Ciocana, sala nr. 7, judecător: Corcea NicolaeMIHAI CRISTIAN LUIGIAlte categorii noi apărute ContravenţionalDe pronuntareȘedința a avut loc, contestație admisă.PDF
2-21062807-12-3-27042021Tatiana Avasiloaie30.03.202211:00Riscani-c/a. Sala 17, judecător Tatiana AvasiloaieMIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Agenția Servicii Publice - Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale ÎS RegistruAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale ÎS Registru CivilDe examinare a cauzeiȘedința nu a avut loc, Ședința nu a avut loc,În conformitate cu DISPOZITIA nr. 5 din 2 martie 2022 a Comisiei pentru Situatii Excepționale a Republicii Moldova se suspenda de drept examinarea de catre instantele de judecata a actiunilor in contencios administrativ,PDF
4-21170977-12-5r-19112021Nicolae Corcea28.03.202211:10Ciocana, sala nr. 7, judecător: Corcea NicolaeMIHAI CRISTIAN LUIGIAlte categorii noi apărute ContravenţionalDe examinare a cauzeiȘedința întreruptăPDF
2-21072168-12-3-14052021Igor Barbacaru17.03.202214:30Rîșcani, sala 16 - Barbacaru IgorMIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Președintele Republicii Moldova - Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii MoldovaAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii Moldova CivilDe examinare a cauzeiȘedința nu a avut loc, Având în vedere Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.5 din 02 martie 2022, ședința de judecată nu a avut loc.PDF
4-21170977-12-5r-19112021Nicolae Corcea10.03.202212:10Ciocana, sala nr. 7, judecător: Corcea NicolaeMIHAI CRISTIAN LUIGIAlte categorii noi apărute ContravenţionalDe examinare a cauzeiŞedinţa amînată, amînat pentru citarea părților.PDF
4-21170977-12-5r-19112021Nicolae Corcea15.02.202210:20Ciocana, sala nr. 18, judecător: Corcea NicolaeMIHAI CRISTIAN LUIGIAlte categorii noi apărute ContravenţionalDe examinare a cauzeiŞedinţa amînată, amînată la solicitatrea avocatului Vitalie EnachiPDF
2-21062807-12-3-27042021Tatiana Avasiloaie10.02.202211:00Riscani-c/a. Sala 17, judecător Tatiana AvasiloaieMIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Agenția Servicii Publice - Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale ÎS RegistruAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale ÎS Registru CivilDe examinare a cauzeiȘedința nu a avut loc, ședința nu a avut locPDF
2-21127622-12-27-25082021Ecaterina Silivestru21.09.202115:30Centru sala nr.711 - Judecător Ecaterina SilivestruMinisterul Justiției RM vs. Mihai Cristian - Alte categorii noi apăruteînmânarea actelorCivilDe examinare a cauzeiȘedința nu a avut locPDF
2-21072168-12-3-14052021Igor Barbacaru21.09.202115:00Rîșcani, sala 16 - Barbacaru IgorMIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Președintele Republicii Moldova - Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii MoldovaAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii Moldova CivilDe examinare a cauzeiȘedința a avut loc, Se transmite Judecătorului Galina Ciobanu, acțiunea de contencios administrativ nr. 3-1411/2021 (PIGD 2-21072168-12-3-14052021) înaintată de către Mihai Cristian reprezentat de avocatul Stratan Corina împotriva Președintelui Republicii Moldova, cu privire la obligarea retragerii actului administrativ, pentru examinarea posibilității conexării la cauza de contencios administrativ nr. 3-3028/2020 (PIGD 2-20150207-12-3-27112020), înaintată de către Mihai Cristian împotriva Președintelui Republicii Moldova, cu privire la anularea actului administrativ.PDF
2-21072168-12-3-14052021Igor Barbacaru21.09.202109:00Rîșcani, sala 16 - Barbacaru IgorMIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Președintele Republicii Moldova - Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii MoldovaAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii Moldova CivilDe examinare a cauzeiȘedința întreruptă, Ședință întreruptă.PDF
2-21127622-12-27-25082021Ecaterina Silivestru15.09.202115:30Centru sala nr.711 - Judecător Ecaterina SilivestruMinisterul Justiției RM vs. Mihai Cristian - Alte categorii noi apăruteînmânarea actelorCivilDe pregătire a cauzeiȘedința nu a avut locPDF
2-21072168-12-3-14052021Igor Barbacaru30.07.202112:00Rîșcani, sala 16 - Barbacaru IgorMIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Președintele Republicii Moldova - Acţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii MoldovaAcţiuni privind controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii Moldova CivilDe examinare a cauzeiȘedința întreruptă, Se acordă termen r/reclamantului de a face cunoștință cu demersul de conexare depus de r/pîrîtului și de a se expune pe marginea acestuiaPDF

Pagini