A A A

În atenția justițiabilor - cu referire la specializarea cauzelor de corupție

23 Februarie 2024 | 266

 

Prin prezenta, se reține că prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.64/6 din 13 februarie 2024 s-a dispus:

1. Specializarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău în domeniul examinării cauzelor penale care au fost trimise în instanța de judecată de către Procuratura Anticorupție precum și controlul judiciar al procedurilor prejudiciare pe marginea acestor cauze (cererile, demersurile înaintate de procurorii în Procuratura Anticorupție, plângerile împotriva hotărârilor și acțiunilor/inacțiunilor procurorului în Procuratura Anticorupție etc.).;

2. Specializarea judecătorilor Judecătoriei Chișinău în domeniul examinării cauzelor privind legalitatea actelor de constatare emise de Autoritatea Națională de Integritate (în continuare „ANI”), prin care se constată diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate raportate la averea dobândită precum și a cererilor de confiscare a averii nejustificate în folosul statului parvenite de la Autoritatea Națională de Integritate.;

3. S-a împuternicit președintele interimar al Judecătoriei Chișinău să stabilească până la 20 februarie 2024 componența nominală a judecătorilor care vor examina cauzele menționate la pct.1 și 2, cu informarea Consiliului Superior al Magistraturii.;

4. S-a împuternicit președintele interimar al Judecătoriei Chișinău să aprobe lista dosarelor care urmează a fi lăsate sau după caz transmise în procedura judecătorilor specializați, astfel încât dosarele menționate la pct.1 și 2 care nu sunt la faza de finisare să fie repartizate repetat aleatoriu judecătorilor noi specializați, iar cauzele de alte categorii decât cele menționate la pct.1 și 2, care se află în procedura judecătorilor noi specializați și nu sunt la faza de finisare să fie repartizate repetat aleatoriu celorlalți judecători.

Astfel, prin dispoziția Judecătoriei Chișinău nr.13 din 20 februarie 2024 s-a aprobat componența nominală a judecătorilor Judecătoriei Chișinău care vor examina cauzele menționate la pct.1 și 2 din hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.64/6 din 13 februarie 2024.

La caz, se reține că în spațiul public au apărut mai multe critici cu privire la dispoziția sus enunțată, motiv pentru care urmează a fi făcute unele precizări după cum urmează.

Specializarea judecătorilor în examinarea unor anumite tipuri de cauze nu este un fenomen nou, astfel că anterior Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea nr.34/3 din 24 ianuarie 2020 a admis în principiu demersul Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, referitor la specializarea judecătorilor în domeniul combaterii traficului de ființe umane și a crimelor conexe și s-a dispus specializarea judecătorilor instanțelor judecătorești în domeniul combaterii traficului de ființe umane și a crimelor conexe.

La fel, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.289/25 din 13 octombrie 2020 s-a luat act de demersul Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, referitor la specializarea judecătorilor în domeniul crimelor de corupție și a celor conexe și s-a recomandat președintelui Judecătoriei Chișinău și președintelui Curții de Apel Chișinău să asigure specializarea profesională a judecătorilor instanțelor în domeniul infracțiunilor economice, infracțiunilor de corupție și a celor conexe.

Astfel, la baza acestor specializări plenul Consiliului Superior al Magistraturii a subliniat că specializarea judecătorilor în domeniile menționate ar spori eficiența actului de justiție, prin asigurarea calității procedurilor în fața instanțelor, cât și a deciziilor pronunțate de acestea. Asigurarea unui act de justiție eficient, accesibil și de calitate reprezintă o așteptare legitimă a cetățenilor unei societăți întemeiate pe respectul normei de drept, dar și un deziderat în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii.

Specializarea judecătorului garantează că acesta are cunoștințele şi experienţa necesară în domeniul său de competentă. Iar, cunoştinţele aprofundate în domeniul juridic în cauză ale judecătorului favorizează adoptarea unor decizii de o mai bună calitate și concentrarea dosarelor la un cerc restrâns de judecători specializaţi poate asigura consecventă în luarea deciziilor şi securitatea raporturilor juridice.

Concomitent, Consiliul Superior al Magistraturii a menționat că potrivit art.16/1 al Legii privind organizarea judecătorească, sarcina specializării judecătorilor îi revine preşedintelui instanţelor judecătoreşti care asigură specializarea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor instanţei.

Astfel, prin prisma prevederilor legale vizate, președintele instanței a fost abilitat cu dreptul de a stabili componența nominală la specializarea judecătorilor și respectiv acestuia este atribuit competența de constituire a completelor de judecată specializate.

La fel, urmează a fi reținut că Comisia de la Veneția în opinia sa asupra inițiativei Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu privind crearea tribunalului specializat anticorupție au recomandat specializarea judecătorilor în examinarea cauzelor în domeniul anticorupție.

În concluzie, urmează a fi reiterat că prin dispoziția Judecătoriei Chișinău nr.13 din 20 februarie 2024 s-a aprobat componența nominală a judecătorilor Judecătoriei Chișinău care vor examina cauzele menționate la pct.1 și 2 din hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.64/6 din 13 februarie 2024.

În concluzie, ținându-se cont de prevederile art.116 al Constituției R. Moldova, urmează a fi reiterat că toți judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii, iar specializarea acestora în examinarea cauzelor în domeniul anticorupție, menește doar sporirea eficienței actului de justiție, prin asigurarea calității procedurilor în fața instanțelor, cât și a deciziilor pronunțate de acestea.

 

 

Cu respect,

Președintele interimar

al Judecătoriei Chișinău                                                              Livia MITROFAN