A A A

Întrevederea referitor la aplicarea noii Legi cu privire la taxa de stat nr.213 din 31 iulie 2023

04 Decembrie 2023 | 371

La data de 01 decembrie 2023, în incinta sediului Centru al Judecătoriei Chișinău, a avut loc întrevederea judecătorilor, specializaţi în materie civilă, cu președintele Comisiei parlamentare Comisia juridică, numiri și imunități, Stamate Olesea, avocatul Popil Angela și membrul Consiliului Superior al Magistraturii Cernat Nina.

În cadrul ședinței s-au analizat în comun aspectele practice și teoretice de punere în aplicare a noii Legi cu privire la taxa de stat nr.213 din 31 iulie 2023, în vigoare de la 01 ianuarie 2024. Astfel, din partea judecătorilor din cadrul sediul Centru al Judecătoriei Chișinău au fost adresate mai multe întrebări cu privire la aplicarea şi interpretarea normelor din Legea enunțată mai sus.

La eveniment, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări referitor la aplicarea în practică a legislației, o inovație constituind prevederile referitoare la instituirea taxei de timbru, care este suma percepută la contul instanței de judecată, de la persoanele fizice și juridice, pentru toate cauzele civile, de contencios administrativ, precum și pentru contestațiile împotriva procesului-verbal și deciziilor agenților constatatori în procesele contravenționale.

Totodată, s-a discutat despre impunerea cu taxă de stat fiecare acțiune, cerere sau act de procedură efectuat atât în prima instanță, cât și în căile de atac, pentru cererile de contestare a actelor și acțiunilor executorului judecătoresc, precum și pentru eliberarea de către instanța judecătorească a copiilor (duplicatelor) de pe documente etc.