A A A

Ședința cu reprezentanții CAC și UAAM privind noile modificări ale Legii insolvabilității

19 Septembrie 2020 | 438

Astăzi, 19 septembrie 2020, în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul central, a avut loc întrunirea angajaților instanței judecătorești cu reprezentanții Curții de Apel Chișinău și a Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova.

Scopul primordial al forului științifico-practic a constat în analiza și dezbaterea noilor modificări operate în Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, odată cu adoptarea Legii nr. 141 din 16.07.2020 (în vigoare din 14.09.2020).

În cadrul reuniunii au fost prezenți: Țurcanu Radu – președintele Judecătoriei Chișinău, Stratan Vitalie – vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, sediul central, Boris Bîrcă, Steliana Iorgov, Eugeniu Clim – judecători ai Curții de Apel Chișinău, Popa Ion – președintele Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, Bostan Nicolae – administrator autorizat, Barbă Valentin – avocat, ex-judecător al Curții Supreme de Justiție, judecătorii, asistenții judiciari și grefierii instanței de insolvabilitate din mun. Chișinău.

Pe lângă noile modificări legislative, de asemenea, au fost supuse discuției mai multe aspecte vulnerabile ce apar sau, în perspectivă, pot apărea la aplicarea Legii insolvabilității, au fost împărtășite bunele practici, recomandate în timp, precum și s-a încercat de a exclude unele disensiuni conceptuale, ceea ce ar determina o unificare a practicii judiciare naționale.

Sperăm că întrunirile de acest gen vor spori eficacitatea colaborării dintre diverși actori implicați la aplicarea Legii insolvabilității și, în consecință, vor condiționa fortificarea calitativă a actului judecătoresc final.