A A A

Acord de colaborare încheiat cu Administrația Națională a Penitenciarelor

27 Octombrie 2023 | 314

Un nou Acord de colaborare privind accesul la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, a fost încheiat azi, 27 octombrie 2023, cu Administrația Națională a Penitenciarelor. Acesta prevede mai multe obligațiuni ale părților privind utilizarea informaților din Sistemul Informațional Automatizat „Registrul persoanelor reținute, arestate şi condamnate”, ce vizează persoanele deţinute în sistemul administrației penitenciare.

Prelucrarea și utilizarea informațiilor se va efectua doar în scopul realizării atribuțiilor funcţionale prevăzute de Constituția Republicii Moldova, Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de executare, cu respectarea strictă a cerinţelor art. 4 din Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a cerinţelor faţă de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2010.

Acordul a fost semnat de către Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor, dl. Anatolie FALCA și Președinta interimară a Judecătoriei mun. Chișinău, dna. Livia MITROFAN, pe un termen de 2 ani și intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către părţi.

La finele întrunirii au fost punctate și alte priorități de interes comun, ce urmează a fi realizate în baza cooperării, iar părțile şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în acord să fie îndeplinite pentru favorizarea unei colaborări optime şi de lungă durată în interesul suprem a societății.