A A A

Acord de colaborare între Judecătoria Chișinău și Universitatea de Stat din Moldova

23 Februarie 2024 | 142

COMUNICAT

La data de 23 februarie 2024 între Universitate de Stat din Moldova, reprezentată de Dl. Prof. univ. dr. Igor ȘAROV, și Judecătoria Chișinău, reprezentată de Dna Livia MITROFAN, Președinte interimar, a fost încheiat acordul de colaborare nr.04.

Obiectul Acordului reprezintă crearea unei oferte educaționale comune, atractivă pentru ambele instituții, precum și pentru potențialii studenți, prin crearea și implementarea unui sistem de facilitare a accesului acestora la educație și la formare profesională de calitate, în parteneriat USM - Judecătoria Chișinău.

Colaborarea are la bază principiul de accesibilizare, menit să faciliteze potențialilor studenți accesul la educație prin constituirea unei oferte educaționale clare, atrăgătoare pentru aceștia și, unul calitativ, vizând îmbunătățirea calității programelor de studii și de desfășurare a practicii de producție, a obiectivelor, conținuturilor, metodelor și activităților de proiectare, realizare și evaluare a procesului de predare, învățare, examinare, aplicare practică și cercetare, care să conducă la obținerea unei calificări universitare de top în domeniul de Specializare Drept.

USM are drept scop înmatricularea la studii universitare de licență, masterat sau doctorat a angajaților Judecătoriei Chișinău, care activează în baza actelor administrative de numire în funcție, în limita locurilor bugetare disponibile a concursurilor de admitere organizate, în condițiile legii.

Prin Acordul de colaborare Judecătoria Chișinău va facilita accesul la practică a studenților de la specializarea Drept și a cadrelor didactice la informații și la baza materială necesară în cadrul procesului de învățământ și de desfășurare a practicii, inclusiv angajarea absolvenților Universității de Stat din Moldova în cadrul Judecătoriei Chișinău în limita locurilor disponibile.