A A A

Anunţ - Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

18 Septembrie 2017 | 15

Anunţ

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

Anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii publice vacante:

Nr.

Titlul funcţiei

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unităţi

Perioada de angajare

 

1.                   

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

5              permanent

 

4              temporar

2.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

5

permanent

 

2

temporar

 

3.                   

Specialist principal

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

temporar

 

4.                   

Specialist superior

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

permanent

 

5.                   

Specialist

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

permanent

 

6.                   

Specialist

Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

 

7.                   

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

 

8.                   

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Rîşcani

4

temporar

 

 

 

 

9.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Rîşcani

5

temporar

 

3

Permanent

 

10.               

Specialist principal

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Rîşcani

1

temporar

 

11.               

Specialist

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

12.               

Şef serviciu

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

13.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

14.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

15.               

Şef serviciu

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale,

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

16.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Buiucani

4

temporar

 

4

Permanent

 

17.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Buiucani

1

Permanent

 

18.               

Şef serviciu

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

sediul Buiucani

1

Permanent

 

19.               

Specialist principal

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

sediul Buiucani

1

Permanent

 

20.               

Specialist

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

sediul Buiucani

1

Permanent

 

21.               

Şef serviciu

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

Permanent

 

22.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

temporar

 

23.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

Permanent

 

24.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale

sediul Buiucani

1

Permanent

 

25.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

4

temporar

 

26.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

2

Permanent

 

Sediul Centru

4

temporar

 

27.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Centru

1

temporar

 

28.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Centru

1

Permanent

 

29.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Centru

1

Permanent

 

30.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Botanica

3

Permanent

 

31.               

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

2

Permanent

 

32.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

1

Permanent

 

33.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Botanica

2

Permanent

 

34.               

Specialist superior

Direcţia financiar-economică

sediul Botanica

1

Permanent

 

35.               

Specialist principal

Direcţia financiar-economică

sediul Botanica

1

Permanent

 

36.               

Şef secţie

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

 

37.               

Şef secţie

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Temporar

 

38.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Temporar

 

39.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

2

Permanent

 

40.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Permanent

 

41.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

 

 

sediul Botanica

1

Temporar

 

42.               

Specialist

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

sediul Botanica

1

Temporar

 

43.               

Specialist principal

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul al sediului Central

sediul Botanica

1

Permanent

 

44.               

specialist

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul al sediului Central

sediul Botanica

1

Temporar

 

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcţiei şi a cerinţelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunţul detaliat cu privire la funcţia publică solicitată, la : http://careers.gov.md/

 

 Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

- formularul de participare ; (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de licenţă (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- copia carnetului de muncă;

- cazier juridic;

-certificat medical (Forma nr. 086).

 

Data limită de depunere a dosarelor este 02 octombrie 2017, 17:00  inclusiv.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, prin poştă sau prin poşta electronică(jb@justice.md)

 

Concursul include proba scrisă şi interviul.

 Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare:

Colesnic Oxana, Colun Olga

Informaţii de contact:

Telefon: 022 52 00 84

 E-mail:jb@justice.md

 

Adresa poştală: Judecătoria Chișinău , sediul central, str. Zelinschi , 13, bir. 3,4