A A A

Anunţ - darea de seamă

21 Decembrie 2015 | 5

Anunț

În perioada 31.12.2015-14.01.2016 inclusiv, direcția evidență și documentare procesuală (cancelaria) și arhiva judecătoriei, nu vor elibera acte judecătorești, în legătură cu întocmirea rapoartelor statistice anuale. În perioada respectivă toate cererile se vor depune la ghișeele nr. 1 și 2 (primirea corespondenței).

Administrația