A A A

ANUNȚ

28 Aprilie 2016 | 7


Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de
asistent judiciar din cadrul grefei secretariatului alJudecătoriei Botanica mun. Chişinău

 

Nr. d/o

Nume, Prenume

Punctajul

final

Comentarii

1

Alexeeva Viorica

9,0

Învingător al concursului

2

Hilotii Polina

8,4