A A A

ANUNȚ

19 Ianuarie 2018 | 8

        În contextul reorganizării Judecătoriei Chișinău, în baza Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, pentru prima dată pe portalul instanței, la secțiunea ”Transparență - Statistica” este publicat raportul privind activitatea Judecătoriei Chișinău. Acest raport reflectă activitatea sediilor Judecătoriei Chișinău  pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 privind examinarea cauzelor penale, civile, contravenționale și a materialelor judecătorului de instrucție.

         Astfel, reieșind din rapoartele respective, restanța la începutul anului 2017 (pentru anul 2016) era constituită din - 23680 cauze.

 

         Pe parcursul anului 2017, în adresa Judecătoriei Chișinău au parvenit - 90548 cauze,  au fost examinate - 89253 cauze, restanța constituind - 23960 cauze.