A A A

ANUNȚ

31 Ianuarie 2018 | 22

Judecătoria Chișinău anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante

Nr.

Titlul funcţiei

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unităţi

Perioada de angajare

 

1.                   

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

1

permanent

 

5

temporar

 

2.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Ciocana

8

permanent

 

3

temporar

 

3.                   

Specialist superior

Secției generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială și de contencios administrativ

sediul Ciocana

1

permanent

 

4.                   

Șef secție

Secție generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală și contravențională

sediul Ciocana

1

temporar

 

5.                   

Specialist principal

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

sediul Ciocana

1

temporar

 

6.                   

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

 

7.                   

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Ciocana

1

Permanent

 

8.                   

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Rîşcani

3

temporar

 

1

Permanent

 

9.                   

Şef serviciu

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

10.               

Specialist

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

11.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

12.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Rîşcani

1

Permanent

 

13.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Rîşcani

1

Temporar

 

14.               

Specialist superior

Secție generalizare și sistematizare a practicii judiciare în materie penală și contravențională

Sediul Rîşcani

1

Temporar

 

15.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Buiucani

1

temporar

 

2

permanent

 

16.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Buiucani

2

temporar

 

2

Permanent

 

17.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

sediul Buiucani

1

Permanent

 

18.               

Şef serviciu

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

 

sediul Buiucani

1

Permanent

 

19.               

Specialist

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

 

sediul Buiucani

1

Permanent

 

20.               

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

8

temporar

 

21.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Centru

4

Permanent

 

Sediul Centru

6

temporar

 

22.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Centru

1

temporar

 

23.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Centru

1

permanent

 

24.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Centru

1

Permanent

 

25.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Centru

1

temporar

 

26.               

Grefier

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

Sediul Central

5

temporar

 

1

Permanent

 

27.               

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Central

1

Permanent

 

28.               

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Central

1

Permanent

 

29.               

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală

Sediul Central

1

Permanent

 

30.               

Şef serviciu

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Central

1

Temporar

 

31.               

Specialist

Serviciu monitoriz. și relații cu publicul

Sediul Central

1

Temporar

 

32.               

Specialist superior

Direcţia resurse umane

Sediul Central

2

Permanent

 

33.               

Specialist principal

Direcţia resurse umane

Sediul Central

1

Temporar

 

34.               

Specialist superior

Direcţia financiar-economică

Sediul Central

2

Permanent

 

35.               

Şef secţie

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

Sediul Central

1

Temporar

 

36.               

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

Sediul Central

1

Permanent

 

37.               

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

 

 

Sediul Central

1

Permanent

 

38.               

Specialist

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul

Sediul Central

1

Temporar

 

39.               

Specialist principal

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul

Sediul Central

1

Permanent

 

40.               

specialist

Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul

Sediul Central

1

Temporar

 

 

41.               

Şef serviciu

Serviciului monitorizare și relații cu publicul

 

Sediul Central

1

Temporar

 

 

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcţiei şi a cerinţelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunţul detaliat cu privire la funcţia publică solicitată, la : http://cariere.gov.md

Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

1. formularul de participare; (conform anexei nr.1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);
2. copia buletinului de identitate; 
3. copia diplomei de licenţă (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a  cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
4. copia carnetului de muncă; 
5. cazier judiciar;

6. certificat medical (Forma nr. 086).

 

Data limită de depunere a dosarelor este 19 februarie 2018, 16:00  inclusiv.

   Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău sediul Centralstr. N. Zelinski, 13, bir. 3, prin intermediul  Î.S. ”Poșta Moldovei” sau poşta electronică -  jchisinau@justice.md.  

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare:

Colun Olga, specialist principal Direcţia Resurse Umane

Informaţii de contact: 
Telefon: 022 52 24 20

 

E-mail:jchisinau@justice.md
Adresa poştală: Judecătoria Chișinău, sediul central, str. N. Zelinski, 13, bir. 3