A A A

Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

15 Noiembrie 2019 | 390

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti

sediul Buiucani

2

temporar

 1.  

Grefier

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Buiucani

2

 

permanent

1

temporar

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Centru

3

temporar

 1.  

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Centru

5

temporar

 1.  

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

4

permanent

2

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

3

permanent

 1.  

Specialist superior

Direcţia resurse umane

sediul Central

1

permanent

 1.  

Grefier

 

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Râșcani

1

permanent

1

temporar

 1.  

Șef direcție

Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul evidență a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și  cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificat de cazier judiciar;

-certificat medical (Forma nr. 086).

 

Data limită de depunere a dosarelor până la data de 5 decembrie 2019, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jc@justice.md)

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 00 84

E-mail: jc@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4