A A A

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

16 Februarie 2022 | 359

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

 

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

20

temporar

2

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

3

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

4

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

5

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

2

permanent

6

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

7

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

1

permanent

8

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

4

permanent

9

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

 

temporar

 

1

 

permanent

10

Specialist principal

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

permanent

11

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

3

permanent

12

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

5

permanent

13

Specialist

Serviciul evidență a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

14

Specialist superior

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

15

Specialist

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

16

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Râșcani

1

permanent

17

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

18

Specialist

 

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

19

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

 

sediul Central

2

permanent

20

Specialist

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

sediul Central

1

permanent

21

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

22

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

23

Specialist

 

 

 

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- certificat de cazier judiciar;

-certificat medical (Forma nr. 086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită de depunere a dosarelor până la data de 09 martie 2022, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md)

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 24 24

E-mail: jchisinau@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4