A A A

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

10 Ianuarie 2023 | 451

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică Judecătoria Chișinău anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

 

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

Judecătoria Chișinău

10

permanent

 2

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

1

permanent

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată : http://cariere.gov.md/

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- certificat de cazier judiciar;

- certificat medical (Forma nr.086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită pentru depunerea dosarului până la data de 30 ianuarie 2023, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md)

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 24 24

E-mail: jchisinau@justice.md 
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău, sediul Central, str. Zelinski nr.13, etajul 5, bir.4