A A A

Din cauza unor actualizări care au avut loc recent în Sistemul Informațional Judiciar a avut loc o eroare tehnică care nu permite căutarea unor hotărîri/încheieri publicate în anii precedenți de către instanțele de judecată. La moment, se întreprind măsuri pentru soluționarea problemei în regim de urgență. Cerem scuze pentru inconveniențele create!

Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

13 Ianuarie 2020 | 988

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Ciocana

2

temporar

 1.  

Grefier

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Ciocana

5

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

temporar

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

 

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Buiucani

4

permanent

 1.  

Grefier

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Buiucani

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

4

permanent

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Centru

2

temporar

 1.  

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Centru

4

temporar

 1.  

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

4

permanent

2

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale, din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

4

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

5

permanent

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Râșcani

1

temporar

 1.  

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Râșcani

1

permanent

2

temporar

 1.  

Șef direcție

Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

 

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Direcţia resurse umane

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Direcţia resurse umane

sediul Central

2

permanent

 1.  

Șef secție  în cadrul direcției

Secția contracte și achiziții, Direcţia financiar-economică

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Direcţia financiar-economică

sediul Central

1

temporar

 1.  

Specialist superior

Direcţia financiar-economică

sediul Central

3

permanent

 1.  

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

1

temporar

 1.  

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

permanent

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/

 

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificat de cazier judiciar;

-certificat medical (Forma nr. 086).

 

Se prelungește data limită de depunere a dosarelor până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jc@justice.md)

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 00 84

E-mail: jc@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4