A A A

Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

13 Ianuarie 2020 | 1014

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Ciocana

2

temporar

 1.  

Grefier

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Ciocana

5

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

temporar

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie contravențională, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Specialist superior

 

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Buiucani

4

permanent

 1.  

Grefier

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Buiucani

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

4

permanent

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Centru

2

temporar

 1.  

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Centru

4

temporar

 1.  

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

4

permanent

2

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

temporar

 1.  

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

3

permanent

 1.  

Specialist

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale, din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

4

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

5

permanent

 1.  

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Râșcani

1

temporar

 1.  

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Râșcani

1

permanent

2

temporar

 1.  

Șef direcție

Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul evidență a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

 

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Râșcani

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Direcţia resurse umane

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Direcţia resurse umane

sediul Central

2

permanent

 1.  

Șef secție  în cadrul direcției

Secția contracte și achiziții, Direcţia financiar-economică

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Direcţia financiar-economică

sediul Central

1

temporar

 1.  

Specialist superior

Direcţia financiar-economică

sediul Central

3

permanent

 1.  

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

1

temporar

 1.  

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

2

permanent

 1.  

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

 1.  

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

permanent

 

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/

 

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei nr. 1 al HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificat de cazier judiciar;

-certificat medical (Forma nr. 086).

 

Se prelungește data limită de depunere a dosarelor până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jc@justice.md)

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 00 84

E-mail: jc@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4