A A A

Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

03 Noiembrie 2020 | 544

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Chișinău

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

Judecătoria Chișinău

5

temporar

2

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Judecătoria Chișinău

5

temporar

3

Specialist principal

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

temporar

4

Specialist

Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de instrucție și contravențională

sediul Ciocana

1

temporar

5

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

6

Specialist

 

Serviciul interpreți/traducători

sediul Ciocana

1

permanent

7

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

8

Specialist

Secția evidență a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

9

Specialist principal

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

temporar

10

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

3

permanent

11

Specialist

Secția documentare a cauzelor penale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor penale

sediul Buiucani

1

permanent

12

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

1

permanent

13

Specialist superior

 

Serviciul interpreți/traducători

sediul Buiucani

4

permanent

14

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

sediul Centru

5

temporar

15

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

sediul Centru

1

temporar

16

Specialist principal

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

1

permanent

2

temporar

17

Specialist superior

Secția evidență a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

temporar

18

Specialist principal

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

4

permanent

19

Specialist superior

Secția documentare a cauzelor civile și comerciale din cadrul Direcției generale evidență și documentare procesuală a cauzelor civile și comerciale

sediul Centru

2

permanent

20

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

3

permanent

21

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Centru

4

permanent

22

Specialist principal

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

23

Specialist superior

Serviciul documentare a cauzelor în materie de contencios administrativ, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de contencios administrativ

sediul Râșcani

1

permanent

24

Șef serviciu

Serviciul interpreți/traducători

 

sediul Râșcani

1

permanent

25

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

26

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Râșcani

1

permanent

27

Specialist superior

Serviciul evidență și documentare a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare, Direcția evidență și documentare procesuală a cauzelor în materie de insolvabilitate și lichidare

sediul Central

2

permanent

28

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

29

Specialist superior

Serviciul interpreți/traducători

sediul Central

1

permanent

30

Specialist principal

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

 

sediul Central

2

permanent

31

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

32

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de instrucție și contravențională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

2

permanent

33

Specialist principal

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

1

temporar

34

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

35

Specialist

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

36

Specialist superior

Serviciul monitorizare și relații publice în materie de insolvabilitate și lichidare în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice

sediul Central

1

permanent

37

Specialist superior

Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă și comercială în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice

sediul Central

1

permanent

 

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- certificat de cazier judiciar;

-certificat medical (Forma nr. 086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită de depunere a dosarelor până la data de 23 noiembrie 2020, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md)

 

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Masalov Silvia

 

Informaţii de contact:
Telefon: 022 52 00 84

E-mail: jchisinau@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Chișinău , sediul Central, str. Zelinski, 13, etajul 5, bir. 4