A A A

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice temporar vacante

16 Februarie 2016 | 2

În conformitate cu prevederile art. 46 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţinarului public, comisia de concurs prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

Specialist principal (1 unitate temporar vacantă) – în cadrul serviciului sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 09 martie 2016.