A A A

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante

16 Februarie 2016 | 2

În conformitate cu prevederile art. 46 lit. b) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţinarului public, comisia de concurs prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 
 

Specialist superior în cadrul serviciului civil, comercial şi de contencios administrativ al instanţei – 1 unitate temporar vacantă;

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 09 martie 2016.