A A A

Aviz cu privire la metoda de soluționare alternativă a litigiilor - mediere

29 Martie 2022 | 177

Stimați justițiabili,

În contextul declarării în Republica Moldova, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr.41/ 2022 a stării de urgență pentru perioada 01 martie 2022 – 30 aprilie 2022, Consiliul de Mediere vine să Vă ofere o soluție alternativă de rezolvare a conflictelor, și anume, apelarea la un MEDIATOR, care va asigura confidențialitatea și egalitatea părților în proces, precum și flexibilitatea procesului de mediere.

 

Motivarea părţilor pentru recurgerea la soluţionare litigiului prin MEDIERE:

1. Părţile care recurg la MEDIERE sunt scutite de achitarea taxei de stat pentru confirmarea sau învestirea cu formulă executorie a tranzacției în condițiile art.33.

2. În cazul în care, până la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de MEDIERE, dar procesul de MEDIERE a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.

3. Părţile care recurg la MEDIERE după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază de următoarele facilităţi:

a) eşalonarea achitării taxei de stat;

b) în cazul finalizării procesului de MEDIERE prin tranzacţia asupra tuturor pretenţiilor, taxa de stat se restituie în proporţie de:

 

100% – pentru împăcarea în instanţa de fond;

75% – pentru împăcarea în instanţa de apel;

50% – pentru împăcarea în instanţa de recurs;

 

c) în cazul finalizării procesului de MEDIERE cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretențiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce și se restituie proporţional valorii pretenției soluționate prin împăcare.

 

Accesați pagina web a Consiliului de mediere https://mediere.gov.md la rubrica Mediatori/Informația din Registrul de Stat al Mediatorilor.

Sunați, informați-Vă și alegeți mediatorul care Vă convine!

Consiliul de Mediere al RM