A A A

Comunicat

11 Iulie 2019 | 1556

COMUNICAT

La data de 1 iulie 2019, prin intermediul rețelelor de socializare, a unor radiodifuzori și portaluri informative sau de știri autohtone au fost difuzate informații despre conținutul unor demersuri în adresa Procuraturii, depuse de către ministrul Afacerilor Interne, președintele Partidului Politic PPDA, dl Andrei Năstase. În respectivele demersuri, conținutul cărora a ajuns public, se invocă emiterea în anii 2013-2014 a unor acte procesuale și ordonanțe judecătorești ilegale de către câțiva magistrați ai judecătoriei mun. Chișinău, (sediul Botanica) inclusiv subsemnatul Țurcanu Radu.

În legătură cu cele invocate, aduc la cunoștința opiniei publice că faptele invocate nu au avut loc, informațiile vehiculate sunt eronate, documentele menționate nu au fost emise niciodată de către mine, iar anumite date, numere, semnături sau ștampile care au apărut în proceduri de executare sunt falsificate.

Faptele menționate au fost invocate și anterior, acestea fiind verificate corespunzător, inclusiv de către organele abilitate (Inspecția Judiciară, procuratură), care au constatat că respectivele acte nu au fost emise de către judecători sau acestea au fost falsificate.

Potrivit jurisprudenței CtEDO, în sensul art. 6, paragraf 1) al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, „acuzație în materie penală" reprezintă notificarea oficială, ce emană de la o autoritate competentă, a faptului că unei persoane i se impută săvârșirea unei fapte penale, ceea ce atrage repercusiuni importante asupra respectivei persoane (hotărârea Deweer vs. Belgia, 27.02.1980, par. 46, Engel şi alţii vs. Olandei, hot. din 8 iunie 1976, §81, Campell şi Fel vs. Regatul Unit, hot. din 28 iunie 1984, § 68-74).

Acuzațiile nefondate în acest caz și difuzarea intenționată a acestora în mass-media riscă să aducă atingeri grave nu doar drepturilor și libertăților constituționale ale persoanei mele, dar și a imaginii puterii judecătorești în ansamblu.

Este unanim recunoscut că libertatea de exprimare nu este una absolută, iar afectarea neîntemeiată a imaginii justiției din partea factorului politic periclitează principiul separației puterilor, fapt inadmisibil într-un stat democratic și de drept. 

         Stau la dispoziția instituțiilor mass-media și a justițiabililor pentru a oferi orice informații obiective despre cazul dat și înfăptuirea justiției, în conformitate cu reglementările legale și normele deontologice în domeniu.